Jeg har begynt å kalle 2017 for innovasjonsåret. Eller gründeråret. Året alle skal lene seg litt mer fremover i følge statsminister Erna Solberg. Det var en sentral del av årets nyttårstale og det stoppet på ingen måte der. På Høyres landsmøte forrige uke ble gründere i stor grad nevnt og det er ingen tvil om at dette er et satsningsområde for de norske politikerne. Det snakkes sykt mye om innovasjon.

Også det offentlige og private næringsliv nevner innovasjon i både tide og utide. På flere av de store selskapene sine nettsider er innovasjon og entreprenørskap noen av de første ordene man legger merke til. Flere store konferanser handler om innovasjon og de fleste taler, kommentarer og blogginnlegg fra blant annet statsministeren, andre politikere, administrerende direktører og rektorer ved Norges største universiteter omhandler viktigheten av innovasjon og nytenking. Til og med motemagasiner skriver om gründere.

Hvorfor har innovasjon blitt det viktige ordet i alle debatter? Grunnen og tanken er god.

Innovasjon har alltid vært viktig for oss, men vi har ikke nødvendigvis alltid fokusert så mye på hva innovasjon er og det gjør vi fortsatt ikke. Innovasjon handler om å skape noe nytt. Nyskapning eller nyvinning er muligens mer presise ord enn innovasjon til å faktisk forklare innovasjon. I begrepet nyvinning ligger også det å skape bedre løsninger, som er det vi ønsker innovasjon i hovedsak skal handle om.

Vi mennesker har alltid skapt nye ting, selv før innovasjon var på stortingsprogrammet, så hvorfor fokuserer vi så hardt på ordet nå? Jeg tror det kan være svaret når at vi ikke egentlig har noe svar. Det eneste vi vet sikkert om fremtiden er at den kommer til å være noe annet enn nåtiden. Vi vet at mange av dagens løsninger kan bedres og vi jobber derfor med å oppfordre våre smarteste hoder til å finne disse. Vi vet også at mye av Norges fremste inntektskilde forsvinner og for at vi skal kunne fortsette å holde velferdsgodene så høye som vi kjenner dem i dag må vi finne nye inntektskilder. Vi har rett og slett blitt mer avhengige av å fornye og forbedre oss de siste par årene og spesielt vil vi være det de årene som følger sammenlignet med de siste tiårene.

For meg er innovasjon å se et problem og løse det. Det er å se noe man ikke synes er så bra det muligens kunne vært og deretter forbedre det. Det er å utnytte en problemstilling til å skape sin egen arbeidsplass og kanskje noen ekstra. Det er å bruke muligheter innad i en bedrift til å komme seg et hakk nærmere fremtidens løsninger. Innovasjon er for alle. Utdannet eller ikke. Uansett yrke eller bakgrunn. Innovasjon er gjerne resultatet av synergieffekter mellom to ulike parter, men overhodet ikke det samme som å prate om det med bruk av ord de færreste bruker eller skjønner. Innovasjon er det som får samfunnet videre, men om all praten om det faktisk hjelper er uvisst. Det kan hende mer konkrete tiltak fungerer bedre.

Til alle som fortsatt er litt usikre på innovasjon og hvorfor det er hipt og hva som skjer av innovasjon nå, så kan du gjøre som meg og se til Start!