Med en interesse i informasjonssikkerhet og personvern i lengre tid, og en utdannelse i informatikk med fordypning i nettopp hovedinteressene mine har jeg pekt meg ut 25. mai 2018 som en spennende dato grunnet det nye lovverket som kommer. Dette ble bestemt at skulle komme i 2012, og datoen og det faktiske lovverket ble sluppet i mai 2016 med en to års frist på å gjøre seg klar. Etterhvert som tiden har nærmet seg har også lovendringen fått en god del oppmerksomhet, spesielt fra mediene, da det gir gode overskrifter å vise til bøter på opp til 4% av selskapets globale omsetning om loven overtredes.

Jeg skal ærlig innrømme at jeg også synes omfanget på bøtene gjør det hele litt ekstra spennende. I tillegg er en lovendring perfekt å bygge en startup rundt. Det er noe nytt som mange kommer til å trenge hjelp til og det er ganske garantert at det ikke finnes hjelpemidler som dekker behovet fra før. Det er også vanskelig å liste seg rundt et nytt lovverk som allerede har mye oppmerksomhet. Personvern begynner å bli viktigere for både privatpersoner og bedrifter etter at det og mangelen på det har fått mer oppmerksomhet de seneste årene. Det vil derfor også kunne brukes som et konkurrnsefortrinn om man har alt på stell.

Jeg var hun som absolutt ikke skulle bli gründer, men som likevel ble leder for Norges største studentorganisasjon om innovasjon og entreprenørskap, og som begynte å jobbe i en startup. Etter noen måneder i disse rollene vokste det mer og mer på meg at dette er en sjanse jeg ikke skal la gå fra meg. Jeg skal ikke la 25. mai 2018 komme uten at jeg i det minste har prøvd.

Med General Data Protection Regulation (GDPR), som EU-forordningen heter, som utgangspunkt for en forretningsidé og en startup er det fort gjort å tenke konsulentvirksomhet og rådgivning som «løsning». Og det er absolutt ikke dumt. Mange velger å gå den retningen, som er logisk ettersom veldig mange trenger akkurat rådgivning. For meg har det vært viktig å kunne levere noe som er enklere og mer bærekraftig for bedrifter enn rådgivning og konsultering. Jeg ønsker å bruke teknologi til å kunne levere et produkt og en tjeneste som tilegner målgruppen noe nytt og som de ikke har tilgang på fra før. Dette har krevd å være mer kreativ og at jeg har måttet lære litt mer enn å samle flinke og kunnskapsrike personer.

Jeg har i over ett år snakket med personer som kan denne bransjen godt og med mulige fremtidige kunder. Jeg har jobbet med å finne ut av hva som er mulig og ikke, og hva som faktisk er ønsket. Jeg har møtt utrolig mange flinke personer, som igjen har introdusert meg til enda flere kompetente mennesker, og alle ønsker å hjelpe. Jeg har vært utrolig heldig som har fått bygge det nettverket jeg nå har, og gjennom dette har det meste falt mer og mer på plass. Enten gjennom bekreftelse på at jeg er inne på noe eller gjennom kritiske spørsmål rundt detaljer de ikke forstår eller ser nytten av. Jeg tror at det jeg nå sitter igjen med er «the shit».

Det som hjalp veldig på å spesifisere det inn er nettopp det å snakke med flest mulig om egne tanker rundt det man skal gå inn i. Det er det skumleste jeg vet om, spesielt når jeg skal helt ned i detaljnivå, da det fortsatt ikke er alt jeg har helt på plass eller vet hvordan skal løses. Det hjalp også veldig å komme på Entreprenørskolen og få flere med på å jobbe med det og kverne rundt idéen og problemene sammen. Her har jeg lært utrolig mye, spesielt om hvordan bli sikrere på at enten det faktisk er en god idé eller det rett og slett ikke er noe verdi i det. Jeg vet nå, som tidligere nevnt, ganske sikkert hvor idéen er på vei og hvordan den skal bli mer håndfast. Det er mange flere ting som må på plass enn bare en idé, men det er heldigvis en god start.