Ada Lovelace er en dame jeg har benyttet meg av navnet til i mange anledninger. Såpass mange at jeg faktisk føler jeg har et ansvar om å si noe på Ada Lovelace-dagen. Jeg har jo tross alt oppkalt selskapet mitt etter henne, så noe står jeg vel i skyld. I tillegg er det med stolthet at jeg namedropper henne i hytt og pine!

Vi feirer nemlig Ada Lovelace-dagen årlig for å mimre verdens første programmerer. At hun er kvinne bidrar nok en del til at den faktisk feires, da vi i etterkant av at datamaskinen ble personlig og kommersialisert fikk en rask nedgang i andelen kvinner i IT og selv etter mange års fokus kun har fått en liten økning igjen. Dermed er dagen i dag en viktig påminnelse på at også kvinner kan IT og har noe i bransjen(e) å gjøre, og at dette er noe vi må fortsette å fokusere på.

Jeg siterer gjerne UiO sin rektor fra 20 år tilbake, Kaare R Norum, sin tale som ble holdt høsten 1999:

«Et av de fagene hvor det absolutt er ønskelig å øke andelen kvinner er informatikk. Både når det gjelder antall vitenskapelig ansatte og antall studenter.

Dette er viktig ikke bare ut fra generelle prinsipper om likestilling. Selve faget Informatikk går glipp av noe dersom kvinner ikke kommer inn i eller slipper til i faget.

Det er viktig for alle fag og fagområder at man rekrutterer både menn og kvinner. Ja, det er rett og slett avgjørende for fagenes utvikling. Kanskje står faget informatikk i en særstilling.

Det er nemlig vanlig å si i dag at vi nå har forlatt industrisamfunnet og har gått over i informasjonssamfunnet. Informatikk som fag spiller en svært viktig rolle i dagens kultur. Det er derfor mulig å si at mangelen på kvinner innen informatikk, er det samme som å si at kvinner blir borte fra en viktig del av samfunnsutviklingen.»

For, som Norum nevner, dette gjelder ikke kun bransjen «IT». Dette gjelder samfunnsutviklingen, og utviklingen i alle andre bransjer. Dette gjelder også bransjer som helse, pedagogikk, eiendom, advokat, finans, og varehandel. Det er viktig at bransjene utvikler seg med teknologien og at kvinnene ikke står utenfor denne utviklingen.

Derfor bør Ada Lovelace være et forbilde. Vi bør bruke henne til å vise at jenter, kvinner og damer i alle aldre, uansett hvor feminin og pyntet, uansett hårfarge, hårlengde og hvor lang tid hun bruker på badet på morgenen passer til å studere informatikk. Også uansett interesser og ønske om videre arbeid og mål. Det er med teknologien vi ser vi kan gjøre store forandringer og skape forskjeller.